Poseta Boru 24.10.2018. godine
Sre 24.10.2018 • Projektni tim
Sastanak u zgradi Opštine Bor, 24.10.2018. godine

Dana 24.10.2018. u Boru, u zgradi Opštine Bor, održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave sa predstavnicima Agencije za zaštitu životne sredine, Stalne konferencije gradova i opština, Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Sastanku su prisustvovali i predstavnici RTB Bor i Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor.

Cilj sastanka bio je, prvenstveno, da se predstavnicima lokalne samouprave predstave detalji projekta kojim rukovodi SEPA (uz podršku UNEP), a koji se tiče merenja koncentracija teških metala u zemljištu i sedimentu na ključnim zagađenim lokalitetima u Boru. Potom su zajednički, Dr Dragana Vidojević (SEPA) i dr Branislava Matić Savićević (Institut „Batut“), prisutnima predstavili ciljeve i planirane ishode projekta kojim ispred Ministarstva zdravlja rukovodi Institut, u svojstvu implementacione agencije: "Jačanje nacionalnih kapaciteta i međusektorskih sinergija u oblasti bezbednog upravljanja kontaminiranim lokalitetima i opasnim hemikalijama u cilju prevencije štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu u Republici Srbiji". Projekat je podržan od strane UNEP i SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management, kao i Svetske zdravstvene organizacije i COST IS 1408 Akcije (Industrially Contaminated Sites and Health Networks). Nacionalni partneri Instituta u projektu su Agencija za zaštitu životne sredine, Ministarstvo zaštite životne sredine (Odelenje za hemikalije), Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Ministarstvo zdravlja.

Nakon sastanka u Opštini Bor, obavljen je obilazak svih tačaka na široj teritoriji grada Bora, sa vidljivim znacima kontinuiranog zagađivanja životne sredine (stare i aktuelne deponije šljake, flotacijske jalovine, iskopi rude), kako bi se stekao uvid u realne faktore rizika po zdravlje izložene populacije.

 

Preuzmite izveštaj o automatskoj stanici za merenje kvaliteta vazduha u Boru