Održivo upravljanje rudarskim otpadom u basenu Bor, Srbija
Čet 25.10.2018 • Projektni tim

U Rudarsko-metalurškoj kotlini Bor ima mnogo problema povezanih sa rudarskim i metalurškim otpadom, od kojih su neke uspešno rešene, a neke su u pripremi za rješavanje.

Recikliranje jalovine flotacijom ne bi spasilo samo životnu sredinu već i rekuperiralo metal bakar i druga vredna jedinjenja koja čine čišćenje finansijski profitabilno za Bor.

Ovaj rad je napravio pregled raznih otpada u pogledu održivih rešenja i takođe predložila je plan za preradu / recikliranje za jalovinu koja je najbolja alternativa za čišćenje životne sredine i takođe je finansijski profitabilna. Predloženi postupak prerade / reciklaže sastoji se od iskopavanja, repulpiranja, isparavanja, sipulisanja u velikim količinama i flotacije plemenitih metala, tretmanom koncentrata u koncentraciji selektivnim flotacijom i deponovanjem novonastalih sekundarnih jalova do starih zatvorenih rudnika otvorenih kopova.

Rad je opisao laboratorijske rezultate kako bi dokazao gore navedenu šemu. Pokazano je da je moguće dobiti flotacionu koncentraciju sa prihvatljivim potencijalom oporavka vrednih jedinjenja. Rezultati laboratorije pokazali su postizanje uspjšnog oporavka bakra u koncentraciji u rasponu do 98%.

Diskutovano je I o mogučim rešenjima sa drugim otpadnim materijalima, osim jalovine i date su preporuke za njihov dalji tretman.